28 January 2012

terhapus amalan 40 tahun?

ulasan abu faruq: di beberpa masjid di perak, menayangkan satu tulisan bahawa..

Sesiapa yang berkata-kata tentang perkara dunia di masjid, Allah hapuskan pahala amalannya selama 40 tahun.

betulke?

ustad adlan menjawab..mari kita baca..

Apabila abang saya, Hafiz Abd.Aziz menghantar satu gambar melalui telefon bimbit, saya agak terkejut bercampur kecewa. Kenapa? Kerana gambar tersebut adalah gambar satu tulisan yang digantung di salah sebuah masjid dan tulisan itu merupakan sebuah hadith palsu! Mari kita lihat bersama apa kata ulama hadith zaman berzaman tentang hadith yang disangka benar dan sahih dalam kalangan sebahagian masyarakat ini.


Hadith tersebut berbunyi:
Sesiapa yang berkata-kata tentang perkara dunia di masjid, Allah hapuskan pahala amalannya selama 40 tahun.
terdapat juga satu lagi hadith palsu yang hampir sama maksudnya berbunyi:

Berbual di masjid memakan pahala seperti binatang liar memakan rumput.

Adakah benar ada hadith sebegini dalam buku-buku hadith utama? Adakah ia hadith yang benar-benar sahih daripada Rasulullah s.a.w.? Sebahagian pembaca mungkin akan menjawab...saya tak tahu tapi rasanya saya pernah baca/dengar. Ini jawapan biasa kita temui. Hakikatnya kita 'tidak tahu'. Elok kita bertanya kepada yang tahu atau mencari dalam khazanah ilmu agar kita akan berpindah dari status 'tidak tahu' kepada 'tahu'.


Penjelasan:


Apabila kita melihat pandangan ulama hadith zaman berzaman, kita dapati beberapa fakta berkaitan dua hadith di atas dan juga berkaitan maksud yang dibawa oleh keduanya:
Pertama:


Kedua hadith ini atau yang sama maksud dengannya tidak ada ditemui di dalam buku-buku hadith utama seperti : Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Kitab-kitab Sunan (Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Nasaai), buku-buku Musnad (Ahmad, Abu Ya'la dll), atau Muwatto Imam Malik, dan buku-buku hadith masyhur yang lain. Maka bagaimana ia dianggap sebagai benar?


Kedua:
Tidak pernah ditemui mana-mana ulama hadith terkemuka yang mengisytiharkan bahawa hadith ini benar, sahih dari Rasulullah s.a.w.


Ketiga:
Terdapat ulama hadith terkemuka dalam bidang hadith (walaupun mungkin tidak popular dalam masyarakat umum) yang menyatakan bahawa hadith ini dan hadith sebegini tidak sahih malah palsu. Palsu dengan makna ia bukan hadith dan bukan berasal daripada Rasulullah s.a.w. Di antara mereka ialah:
Hadith 'dihapuskan amalan selama 40 tahun': Ahli hadith yang menilainya sebagai 'palsu' antaranya ialah:


1-al-Soghoni dalam bukunya yang mengumpulkan hadith-hadith palsu - al-Maudhu'aat.
2-Mulla Ali al-Qari dalam bukunya yang mengumpulkan hadith-hadith palsu - al-Asrar al-Marfu'ah dan al-Mashnu'.
*Rujuk buku Kasyf al-Khafaa' karya al-Ajluni - hadith no.2440.
Hadith 'memakan amalannya seperti binatang liar memakan rumput'. Ahli hadith yang menilainya sebagai palsu antaranya ialah:
1- al-Iraqi dalam takhrij al-Mughni 'an Hamli al-Asfaar.
2- al-Zabidi, al-Fairuz Abaadi, Ibn Hajar al-Asqalani, seperti yang ada dalam buku al-Masnu' oleh Ali al-Qari (no.109).
3- al-Subki dalam Tobaqaat al-Syafi'iyyah al-Kubra.
*Rujuk buku '20 Persoalan Asas Tentang Hadith - Adlan Abd.Aziz'.


Seperkara lagi, ia adalah sebuah kata-kata yang tidak dapat diterima maksudnya kerana umum mengetahui bahawa di zaman Rasulullah s.a.w. dan zaman kegemilangan Islam, masjid merupakan pusat pentadbiran dalam menguruskan hal ehwal pemerintahan. Sememangnya umat Islam dituntut untuk berbincang hal keduniaan di masjid kerana dunia yang digunakan dengan baik akan mendatangkan kebaikan di akhirat. Itulah contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Mereka berbincang soal memajukan dunia selaras dengan syariat di masjid dan juga di tempat-tempat lain. Oleh itu kita dapat Mulla Ali al-Qari menyatakan bahawa hadith sebegini batil iaitu palsu dari setiap segi.

Adalah diharapkan sesiapa sahaja yang menemui hadith ini dibaca, ditulis atau disebarkan agar menasihati mereka yang bertanggungjawab agar lebih berhati-hati pada masa akan datang.


Adlan Abd. Aziz

5 comments:

Nature Mujahid said...

Bismillah Alhamdulillah

Syukran atas pencerahan melalui blog ini.. Ana memang dah sedar benda ni lama dulu.. cuma ana tak faham akan sikap masyarakat yg tidak tahu akan kesahihan sesuatu dan terus berhukum dengannya.. siap mengatakan.. jgn berbincang hal2 keduniaan dlm masjid... sedangkan isu pentadbiran dan pembelajaran ilmu giat di lakukan pada zaman Rasulullah..

Syukran..

zikri said...

afwan, semoga baik untuk iman dan amal kita semua.

sudah terlalu anyak kesyirikan dan bid'ah yang menjalar dalam masyarakat, maka menjadi tanggungjawab orang yang sedar untuk cuba menghindarinya sesuai dengan kemampuannya.

GMS said...

apa maksud bid'ah?

zikri said...

kepada GMS, sila rujuk link berikut untuk penerangan terperinci apa itu bid'ah?

http://www.hafizfirdaus.com/ebook/BidahHasanah/Bab1.htm

zikri said...

Dari segi istilah pula, Imam Syatibi dalam kitabnya al-I'tisam dalam halaman 27, jilid 1, beliau menyatakan maksud bid'ah dari segi syarak iaitu "suatu jalan dalam agama yang direka-cipta yang menyamai syari'at (seakan2 syaria't dalam agama), tujuannya adalah mengadakan suatu cara dalam agama sehingga mencapai ke tahap penyembahan terhadap Allah". Didalam kitab yang same, di halaman 37, Imam Syatibi menyatakan lagi: "Bid'ah ialah suatu jalan (cara) dalam agama yang dicipta sehingga menyerupai syari'ah dengan maksud menjadikannya tata agama sehingga mencapai jalan (cara) yang menyeruapai jalan syari'at".

Syeikh Muhammad B. Soleh Uthaimin rahimahullah berkata: "Bid'ah ialah apa yang dibuat-buat dalam urusan agama ini yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu 'alahi wasallam dan sahabatnya dalam perkara aqidah ataupun amalan". [Lihat: Syarhu lum'alil I'tiqad, hlmn 23]